Salam. Hai. Saya Anem Arnamee. Terima kasih sudi datang, membaca mahupun berkongsi artikel blog ini. Moga yang baik-baik selalu untuk kalian semua. Insya-Allah. Jika mahu sebarang kolaborasi (pengiklanan) atau ada sebarang pendapat boleh tinggalkan di ruangan komen, mesej di facebook atau e-melkan ke arnamee (at) gmail.com.

Tingkatan dan gelaran ahli hadis.

Di sini saya kongsikan tingkatan dan gelaran hadis. Pernah belajar namun jika tidak mengulangkaji dan terus memahami, pasti akan lupa. Jadi, mari ulangkaji untuk pengetahuan bersama.Hadis atau sunnah disandarkan kepada RASULULLAH SAW, perbuatan, pengakuan, sifat jasmani, akhlak baginda sebelum atau sesudah kerasulan.

Athar : lebih umum kepada hadis. Meliputi apa saja bersumberkan Nabi. Atau selainnya sahabat atau tabi’in.

Matan: apa saja yang dijelaskan selepas sanad.

Sanad: Perkhabaran (susur jalur) tentang jalan yang mengandungi senarai perawi untuk meberitahu tentang matan.

Isnad: Ada dua makna. Pertama, sama sanad. Kedua; mengangkat satu satu hadis kepada orang yang menuturkan.

Musnad ; kitab yang menghimpunkan hadis-hadis mengunakan nama sahabat

Musnid : Gelaran yang dinisbahkan kepada sesiapa yang meriwayatkan hadis-hadis dengan sanadnya sendiri

Al-Muhaddis: Gelaran orang memenuhi hidupnya dengan hadis-hadis Rasul. Syarat gelaran diberikan : Hafal 1000 hadis serta sanadnya. Memahami dan mengetahui 6 kitab hadis. Mengetahui selok-belok hadis.

AL-Hafiz: gelaran beri kepada al-muhaddis, yang tahu lengkap sesuatu dari segi sanad, matan, hal ehwal perawinya, dans sejarah hadis tersebut melebihi 100 ribu hadis.

AL-Hujjah : Gelaran kepada al-hafiz, mereka yang cakap tahap penghafazan, pengukuhan, penghayatan, terhadap sanad dan matan hadis, sehingga hadis tersebut boleh dijadikan hujah kepada manusia. Telah mengetahui 300 ribu hadis.

Al-Hakim : Gelaran diberi kepada yang dah capai ilmu keseluruhan, dari segi mnatan, sanad, ilmu jarh, ta’dil, takhrij dan kelemahan sesebuah hadis, nasikh, mansukh. Percanggahan dapat ditanganinya. Hafal 300 ribu hadis, semua riwayat dia tahu.

Amir al –mukminin fil hadis
Gelaran tertinggi siapa yang sempurna ilmu hadis dari segala segi.

Jika ada penambahan atau pembetulan, beritahu ya.


Sumber ; Majalah  Islam  ISU 29 ( Galeri Ilmu)1 yang menasihati:

Untuk kesudian membaca dan memberi berkata-kata - saya berterima kasih.


Anem Arnamee © TERIMA KASIH ♥click to te top